ผ้าอ้อมเด็กลิเบอร์โร่ ผ้าอ้อมแบบใช้แล้วทิ้ง - ดรายเพอร์ส